Mijn situatie

  1. Stap Gezinssamenstelling
  2. Stap Direct na overlijden
  3. Stap Inkomen nabestaanden
  4. Stap Overzicht

Om uw situatie in kaart te brengen, doorloopt u vier stappen. Binnen 5 minuten heeft u inzicht in de financiële situatie van uw nabestaanden, mocht u onverhoopt komen te overlijden.

Ik ben een