Privacybeleid

Download de
Weet Wat Je Achterlaat App

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Je kunt deze privacyverklaring ook opslaan als PDF bestand: klik hier

Persoonsgegevens die worden verwerkt

a) Bij het indienen van een contactmelding via de Weet wat je achterlaat website
Weet wat je achterlaat verwerkt deze persoonsgegevens omdat je hebt aangegeven dat je meer wilt weten
over, c.q. wilt reageren op dit afvalproject van de gemeente Wijchen en voor zover je deze gegevens zelf bij het invullen van het formulier hebt verstrekt. Weet wat je achterlaat kan de volgende gegevens verwerken:
• Naam/e-mailadres en (opDoneel) telefoonnummer
• IP adres

Waarom Weet wat je achterlaat de gegevens verwerkt

Weet wat je achterlaat verwerkt deze persoonsgegevens om jou gericht antwoord te kunnen geven over dit afvalproject van de gemeente Wijchen onder de naam Weet wat je achterlaat.
Je IP-adres en het DjdsDp van gegevens die jouw browser meestuurt worden Djdelijk opgeslagen in logbestanden voor het funcDoneren van de website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en het technisch funcDoneren van de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang Weet wat je achterlaat de gegevens bewaart

Weet wat je achterlaat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Weet wat je achterlaat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens sturen naar info@weetwatjeachterlaat.nl. Het secretariaat van Weet wat je achterlaat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Weet wat je achterlaat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwijzing tegen te gaan. De website en ook de app van Weet wat je achterlaat maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informaDe wenst over de beveiliging van door Weet wat je achterlaat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het secretariaat van Weet wat je achterlaat via info@weetwatjeachterlaat.nl.

Weet wat je achterlaat is een project van Ubachs Full Contact Communications B.V. in opdracht van de gemeente Wijchen. www.weetwatjeachterlaat.nl is de website van Weet wat je achterlaat. Het initiatief Weet wat je achterlaat is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres/Postadres:
Ubachs Full Contact Communications B.V.

Berg en Dalseweg 7, 6521 JA Nijmegen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09147306
Telefoon: 024-3826656
E-mailadres: info@weetwatjeachterlaat.nl